Produkty

FUST

Sledovanie spotreby pohonných hmôt. Aplikácia načítava údaje z tankovacieho automatu TA1201 s možnosťou udržiavať tieto údaje, ako aj údaje o tankovaní v teréne, strojoch, strediskách a operátoroch. Generuje týždenné, mesačné i ročné výkazy spotreby podľa strojov, stredísk.

H.E.R.

Systém pre prezentáciu, hlasovanie a riadenie diskusie na zasadnutiach mestských zastupiteľstiev.

H.E.R. Sound Index Editor

Program pre indexáciu zvukového záznamu generovaného H.E.R. Systémom.

HiTs

Hlasový interaktívny telefónny systém. Slúži na súčasnú automatickú obsluhu až 60 telefonických volaní. Je postavený na báze homologizovaných telefónnych kariet Dialogic. V nepretržitej prevádzke je od roku 1996.

L-BIS

Informačný systém L-BIS je komplexný informačný systém určený pre riadenie prevádzky liečebných kúpeľov, domov, sanatorií, hotelov a rehabilitačných zariadení.

PREMIUM

Podvojné účtovníctvo pre podnikateľské subjekty i všetky druhy neziskových organizácií. V základnej verzii umožňuje pracovať viacerým účtovníkom na jednom subjekte, ako i účtovať pre viac subjektov. Práca so všetkými druhmi dokladov je jednotná a prehľadná.

SKOP

Systém pre kontrolu odberu procedúr.

SSP

Systém správy pneumatík zabezpečí evidenciu pneumatík a strojov, sledovanie jednotlivých akcií a ich reporting.

SOVe

Systém overovania vedomostí. Umožňuje definovať testy so sprievodnou grafickou alebo zvukovou informáciou. Skúšaný subjekt odpovedá na jednotlivé predložené otázky. V čase, keď sa rozhodne test ukončiť, sa jeho odpovede nahrajú do databanky. Skúšanému sa predloží vyhodnotenie jeho testu. Jednotlivé otázky môžu byť zoskupené v skupinách, ktoré sa automaticky vyhodnotia a môžu mať definovanú nerovnakú váhu.

H.E.R. CPS

Systém automatického natáčania kamier

H.E.R. CCS

Systém riadenia konferencií

 

 

Kontakt

ZUKON s. r. o.
Južná Trieda 78
040 01 Košice

Tel./fax:
+421-55-678 28 48

Mobil:
+421-905 626 5912006 © ZUKON v.o.s. - všetky práva vyhradené | webdesign (c) bart.sk